εφεξαμερής

ἐφεξαμερής, ὁ (Α)
αριθμός που περιέχει μία ακέραια μονάδα και το ένα έκτο της (1+1/6).
[ΕΤΥΜΟΛ. < επί + ἑξα-μερής (< ἕξ + -μερής < μέρος), πρβλ. δı-μερής, πολυ-μερής].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.